КИРИЛ ТЕРЗИЕВ

Адвокат Кирил Терзиев практикува от 2009 година в следните области:
Корпоративно / Фирмено право, Семейно и наследствено право, Търговско право, Патентно право, Регистрация на търговски марки, Консултации и изготвяне на договори по ЗАСПС, Консултации и представителство във връзка с ПТП и завеждане на искове срещу застрахователи, Завеждане и представителство на изпълнителни дела.
Член на Aдвокатска Колегия-Русе.
Владее писмено и говоримо английски и руски език.

Корпоративно, Фирмено и Търговско право

Консултации и изготвяне на договори по ЗАСПС

Патентно право. Регистрация на търговски марки

Ипотеки, залози и други правни услуги

КОНТАКТИ

Телефон: +359 888 822631
Ел. поща: terzievkiril@gmail.com

Адрес:
Русе, пл. "Възрожденски" 4, 
бл. "Раяна", партер

© All Rights Reserved